Jak zjistit DIČ firmy online

DIČ, neboli daňové identifikační číslo, je něco jako rodné číslo u fyzických osob. DIČ může mít jak fyzická, tak také právnická osoba a tvoří ji unikátní číselná kombinace, kterou předchází kód země. V České republice mát DIČ následující formát CZ12312312. Každá osoba má své vlastní DIČ. U fyzické osoby je DIČ její rodné číslo, u právnické osoby je DIČ přiděleno správcem daně (což je finanční úřad).

Význam DIČ

Zatímco IČO má každý podnikatelský subjekt, u DIČ to tak být nemusí. DIČ získá každý podnikatelský subjekt, který má povinnost k odvodu daně. DIČ totiž slouží také jako identifikační číslo pro plátce DPH. Může ho tedy získat pouze osoba, která již má přidělené IČO. DIČ má platnost v celé Evropské unii, anglicky se označuje jako VAT neboli VAT nummer, VAT ID z anglické zkratky Value Added Tax.

Jak zjistit DIČ

1. DIČ zjistíte na jakémkoli dokladu od právnické osoby, která jej má přidělený. Ta je totiž ze zákona ho používat na všech dokladech.

2. Ověřování DIČ pro účely DPH prostřednictvím systému VIES. Zde můžete ověřovat jak DIČ u subjektů vedených v ČR, tak také u veškerých subjektů v členských státech Evropské unie.

3. Formuláře na internetu. Na internetu je spousta dostupných formulářů, kde po vyplnění jména podnikatelského subjektu nebo jeho IČ získáte také daňové identifikační číslo.

4. Ověřené formuláře na internetu – mezi poměrně spolehlivé zdroje při zjišťování DIČ patří justice.cz a registr firem ARES (ARES je souhrnný registr, který poskytuje data z jednotlivých dílčích registrů, jako je Registr ekonomických subjektů s daty ze statistického úřadu, Obchodní rejstřík, Živnostenský rejstřík, Insolvenční rejstřík nebo třeba Registr plátců DPH.

5. Z Registru plátců DPH – zveřejňuje Ministerstvo financí, kde si zadáte již nalezené DIČ (například z jakékoli internetové stránky) a prověříte si, zda je DIČ v pořádku. Mimoto zde také zjistíte, zda se jedná o nespolehlivého plátce nebo nespolehlivou osobu.

Může se hodit

Komentujte

avatar
  Subscribe  
Upozornit na