Jak zjistit rodné číslo

Rodné číslo je unikátní číselný kód, který je přidělen každému občanu v ČR. Tento číselný kód není náhodný, je odvozen od pohlaví a dne narození člověka. Každý stát má rodná čísla svých občanů stanoven jinak, některé státy používají kódy složené z písmen i číslic. Stejné rodné číslo jako je v České republice, mají i občané Slovenské republiky.

Formát rodného čísla

Jak už bylo řečeno, rodné číslo není náhodně složené číslo. Skládá se devíti (pro osoby narozené před rokem 1953) nebo z desíti čísel. Prvních šest čísel je odvozeno z data narození a pohlaví, a za lomítkem je čtyřčíslí, které už se nedá odvodit, slouží k rozlišení osob narozených ve stejný den. Desetimístná rodná čísla jsou dělitelná 11 beze zbytku a jejich formát je následující:

RRMMDD/XXXX

· RR – první dvojčíslí je složeno z posledních dvou čísel roku narození. Osoby narozené roku 1989 tak mají první dvojčíslí ve tvaru 89.

· MM – druhé dvojčíslí označuje měsíc narození, u žen je navíc toto dvojčíslí zvětšeno o 50. Pokud se tedy žena narodila v únoru, bude toto dvojčíslí 52. Muž narozený v únoru má dvojčíslí 02.

· DD – poslední dvojčíslí před lomítkem označuje den narození. Osoba narozená 15.února, bude mít toto dvojčíslí 15.

· Pokud jsou všechna platná čtyřčíslí obsazena, existuje od roku 2004 možnost připočíst k číslu měsíce ještě 20. V rodném čísle ženy lze tedy připočíst celkem 70 k číslu MM.

· XXXX – používá se k odlišení osob narozených ve stejný den. Poslední z čísel tohoto čtyřčíslí se nazývá kontrolní číslo a slouží k tomu, aby doplnilo celý kód rodného čísla tak, aby toto desetimístné číslo bylo dělitelné 11 beze zbytku.

Formát rodného čísla v budoucnu

Protože je rok narození v rodném čísle znázorněn posledním dvojčíslím, od roku 2054 může nastat problém s jedinečností kódu rodného čísla pro osoby narozené v roce 1954. Od roku 2054 tedy bude nutné zavést některý další identifikátor k odlišení jednotlivých osob.

Může se hodit

Komentujte

avatar
  Subscribe  
Upozornit na